INITIPI - Indiánská potní lázeň

kategorie: Indiáni

Indiánská sauna patří k sedmi svatým rituálům, které kmeni Lakotů přinesla před mnoha, mnoha zimami Whope - známá jako krásná či bílá bizoní žena. Obřad potní lázně se nazývá inípi /či oínikage/ a koná se v potní chýši iníthy především za účelem očisty...